اندودنتیکس 2021،بوک مارکت دات آی آر،دکتر ترابی نژاد،اندودنتیکس ترابی نژاد 2021 اصول و مهارتها،کتاب مرجع دندانپزشکی،دندان،دندانپزشکی،اینگل 2020،اینگل 2019