دکتر حسین گندم کار،بوک مارکت دات آی آر،آزمون تخصصی جراحی عمومی،جراحی عمومی،دستیاری جراحی