دکتر مرتضی حیدری/ترجمه:دکتر سید محمد مهدی حسینی/ دکتر بهاره فصیح پور / دکتر سید محمد مهدی حسینی / دکتر مریم سادات رسولی نژاد،بیماری های اعصاب و نوروماسکولار نلسون 2020+سؤالات بورد