دکتر مسلم بهادری،آسیب شناسی پایه اختصاصی رابینز 2018،دکتر امین رضوانی همدانی،دکتر معصومه صفایی،دکتر سمانه سالاروند،تینا علی نیا،دکتر شیرین طراز جمشیدی،پاتولوژی،اقدامات بالینی،رابینز 2018