مروری بر درمان و دارو درمانی بیماران سرپایی گوارش،بوک مارکت دات آی آر،دارو سازی،دارو شناسی،گوارش،دارو درمانی