کتاب پزشکی دارودرمانی بیماری‌های دستگاه غدد درون‌ریز و زنان