کتاب پزشکی مروری بر درمان و دارو درمانی بیماران سرپایی عفونی