کتاب پزشکی مرور و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ-ترور 2019(جلدشومیز)