100مورد بالینی سکته های مغزی،سکته های مغزی،نورولوژی،مغز و اعصاب،بیماری های اعصاب،بوک مارکت دات آی آر